Tag: Mehnat Karnevala Kabhi Bhukha Nahi Marta.

Buri Niyat Wale Ka Kabhi Pet Nahi Bharta

Mehnat Karnevala
Kabhi Bhukha Nahi Marta,
Aur Buri Niyat Wale Ka..
Kabhi Pet Nahi Bharta…