Tag: Mi Bolat Nahi Yacha Arth Asa Nahi

Tula Majhi Kiti Aathvan Yete

Mi Bolat Nahi Yacha Arth Asa Nahi,
Ki Mi Tula Visarloy…
Mala He Baghaychay Ki,
Tula Majhi Kiti Aathvan Yete…!!