Tag: Mi Kele Ki Tinehi Kelech Pahije

Prem Hi Ek Bhavna Aahe

Prem Hi Ek Bhavna Aahe LOVE STATUS MARATHI Image

Mi Kele Ki Tinehi Kelech Pahije,
Ase Nahi..
Shevti Prem Hi Ek Bhavna Aahe,
Vyavhar Nahi…