Tag: Mitrano

Dahikalachya Hardik Shubhechha

Mitrano,
Tharala Ya!
Nahitar,
Dharayala Ya!!
Aapla Samjun,
Govindala Ya!!!
Shreekrushna Janmotsav Va
Dahikalachya Hardik Shubhechha!