Tag: Mulacha Baap Aaplya Mulala Bedam Marat Asto

Yalach Mhantat Confidence

Yalach Mhantat Confidence FUNNY STATUS MARATHI Image

Mulacha Baap Aaplya Mulala
Bedam Marat Asto,
Shejari: Ka Martay Evdhe, Kay Jhale?
Mulacha Baap: Udya Yachya
Shalecha Nikal Aahe.
Shejari: Mag Aaj Ka Martay?
Mulacha Baap: Mi Udya Gavala Chalaloy…