Tag: Mulanchya Aayushyat Palak Mahatwachi Bhumika Bajavtat

Rashtriya Palak Divsachya Shubhechha

Mulanchya Aayushyat Palak Mahatwachi Bhumika Bajavtat..
Jya Divshi Aamhi Janmto Tya Divsapasun Palak Aamche,
Savrakshak, Shikshak, Pradate Aani Aadarsh Aahet..
Aaj Sarv Palkana Rashtriya Palak Divsachya Shubhechha!