Tag: Mulgi: Plz Doctor Majhya Priykarala Aat Bolva Na

Doctor Patient Joke Marathi

Doctor Patient Joke Marathi Image

Mulgi: Plz, Doctor Majhya Priykarala Aat Bolva Na,
Doctor: Vishvas Thev Majhyavar Mi Changla Doctor Aahe,
Mi Tase Kahi Nahi Karnar.
.
.
.
Mulgi: Tase Kahi Nahi Re Shahanya
Tumchi Nurse Baher Ekti Aahe Aani
Tya Haramkhoravar Maja Ajibat Vishvas Nahi…