Tag: Murgi Anda Deti Hai Aur Gaay Doodh Deti Hai

Aisa Koun Hai Jo Anda Aur Doodh Dono Deta Hai

Aisa Koun Hai Jo Anda Aur Doodh Dono Deta Hai Image

Murgi Anda Deti Hai Aur Gaay Doodh Deti Hai,
Par Aisa Koun Hai Jo Anda Aur Doodh Dono Hi Deta Hai?