Tag: Nakar Dene Hi Kala Aste

Nakar Dene Hi Kala Aste

Nakar Dene Hi Kala Aste Image

Nakar Dene Hi Kala Aste,
Pan Hokar Devun Kam Na Karne Hi Khari Kala…