Tag: Namskar

Navin Varshachya Lakh Lakh Shuhechha

Namskar!
Baghta Baghta December Mahina Sampat Aala..
Ek Varsh Kase Gele Te Kalalach Nahi,
Aso Te Sampnarach..
Aapan Ya Varshat Majhya Sukhat Dukhat Majhya Barobar Ubhe Rahilat,
Yabaddal Mi Tumcha Aabhari Aahe..
Ya Varshat Majhyakadun Kalat Nakalat Kunache Man Dukhle Asel Tar,
Mala Mothya Manane Maaf Kara..
Aani Pudhehi Asech Aayushybhar Majhyavar Tumche Prem Asu Dya…
Aapnas Va Aaplya Parivarala Yenarya Navin Varshachya Lakh Lakh Shuhechha!

New Year Advanced Wishes Marathi

Namskar!
Udya Tumchyavar Anekankadun Shubhechhancha Varshav Hoil..
Tya Ghaigadbadit Tumche Majhya Shubhechhankade Lakshya Asel-Nasel Mhanun,
Aajach Ek Divas Aadhi Mi Majhykadun Va Majhya Parivarakadun,
Tumhala Va Tumchya Parivarala Navin Varshachya Hardik Hardik Shubhechha Deto..
Navin Varsh 2018 He Tumhala Anandache, Bharbharatiche, Vaibhvache, Aarogyadayak,
Ani Mangalmay Jao Hich Ishwarcharni Prarthna…!