Tag: Nashib Aakashatun Padat Nahi

Nashib Aakashatun Padat Nahi

“Nashib” Aakashatun Padat Nahi..
Kivha “Jaminitun” Ugvat Nahi..
“Nashib” Aapoaap Nirman Hot Nahi..
Tar, Keval “Manusach” Pratyakshya Swathache Nashib
Swathach Ghadvat Asto…
Nashibat Asel Tase “Ghadel” Ya “Bhramat” Rahu Naka..
Karan “Aapan” Je “Karu” Tyapramane “Nashib”
Ghadel Yavar Vishwas Theva…

Shubh Sakal!
Sundar Divsachya Sundar Shubhechha..
Aapla Divas Aanandat Va Utsahaat Javo…