Tag: Nashib Nashib Mhanto Aapan Pan Tase Kahihi Naste

Nashib Mhanje Kay Aste

Nashib Mhanje Kay Aste ENCOURAGING STATUS MARATHI Image

Nashib Nashib Mhanto Aapan Pan Tase Kahihi Naste,
Karm Karat Rahile Ki Samadhan Milat Aste,
Hatavarchya Reshanche Kay Tasehi Vishesh Naste,
Karan Jyanna Hatach Nastat Bhavishya Tar Tyanchehi Aste…