Tag: Negative Vichar Mansala Kamjor Banavtat

Negative Vichar Mansala Kamjor Banavtat

Negative Vichar Mansala Kamjor Banavtat,
Tar Positive Vichaar Mansala Balwan Banvtat,
Ekvel Sharirane Kamjor Asal Tari Chalel,
Pan Manane Kamjor Hovu Naye..
Karan Yash Tyanach Milte Jyanchi,
Ichhashaktii Prabal Aste,
Jyancha Aatmavishwas Majbut Asto…
Manat Nehmi Jinknyachi Aasha Asavi,
Karan Nashib Badlo Na Badlo,
Pan Vel Nakkich Badalte…
Shubh Sakal!