Tag: Nehmich Aanand Milel Ase Nahi

Premat Matra Kadhi Na Kadhi Jhukavech Lagte

Premat Matra Kadhi Na Kadhi Jhukavech Lagte BREAKUP STATUS MARATHI Image

Nehmich Aanand Milel Ase Nahi,
Kadhi Kadhi Dukh Pan Sosave Lagte,
Kitihi Ahankari Asal Tarihi,
Premat Matra Kadhi Na Kadhi Jhukavech Lagte…