Tag: Nilya Raktachi Dhamak Bagh

Jay Bhim Attitude STATUS

Nilya Raktachi Dhamak Bagh,
Swabhimanachi Aag Aahe..
Ghabru Nakos Kunachya Bapala,
Tu Bhimacha Vaagh Aahes…
Jay Bhim!