Tag: Niyati Jevha Tumchya Hatun Kahi Hiravun Ghete

Niyati Jevha Tumche Kahi Hiravun Ghete

Niyati Jevha Tumchya Hatun Kahi Hiravun Ghete,
Tevha Tyahipeksha Kahi Maulyawan Denyakarita,
Tumcha Haat Rikama Karit Aste…