Tag: Ovallyanantar Aaj Vicharale Bahinila

Bhaubeejechi Anmol Bhet

Ovallyanantar Aaj Vicharale Bahinila,
“Sang Na Tayde.. Tula Bhet Kaay Deu?
Mhanali:
“Ekach Magte Aayushyat Bhavdya,
Aai-Babana Vrudhhashramat Kadhi Nako Theu…!!!”

Aani Bhavane Bahinila Dilele Sundar Uttar:
Pan Tai Tuhi Lakshat Thev,
Kontyahi Mulala Tyachya Aai
Vadilanpasun Vegle Karu Nakos…