Tag: Paavsachya Thembasarkhi

Majhya Sobat Pavsaat Bhijnyasathi

Majhya Sobat Pavsaat Bhijnyasathi RAIN STATUS MARATHI Image

Paavsachya Thembasarkhi,
Tu Hi Ghasarshil,
Aani,
Majhya Sobat Bhijnyasathi,
Ekdatari,
Chatri Muddam Ghari Visarshil…