Tag: Pahila Paus Ved Lavun Gela

Pahila Paus Ved Lavun Gela

Pahila Paus Ved Lavun Gela..
Jatana Mala Tujhya
Aathvanit Thevun Gela..
Gelya Pavsalyachi
Aathvan Karun Det,
Majhya Papnyana
Algad Ole Karun Gela…