Tag: Paisa Ek Hi Bhasha Bolta Hai

Paisa Ek Hi Bhasha Bolta Hai

Paisa Ek Hi Bhasha Bolta Hai Image

Paisa Ek Hi Bhasha Bolta Hai,
Agar Tumne Aaj Mujhe Bacha Liya To…
Kal Mai Tumhe Bacha Lunga…