Tag: Pankh Nahit Mala Pan

Aapli Manse

Aapli Manse RELATION STATUS MARATHI Image

Pankh Nahit Mala Pan,
Udnyachi Swapne Matra Jarur Baghto…
Kami Asle Aayushya,
Tari Bharbharun Jagto…
Jodli Nahit Jast Nati Pan,
Aahet Ti Manapasun Japto…
Aaplya Mansanvar Matra,
Mi Swatapeksha Jast Prem Karto…