Tag: Panyache Vagane

Panyache Vagane Kiti Visangat

Panyache Vagane,
Kiti Visangat..
Pohnaryala Budvun,
Pretala Thevte Tarangat…