Tag: Panyachya Pratyek Thembacha Sanman Kra…

Dolyatil Ashruncha Sanmaan Kara

Panyachya Pratyek Thembacha
Sanman Kara…
Mag Te Abhalatun Padlele Aso
Ki Ekhadya Vyaktichya Dolyatun..!