Tag: Pariksha Paas Zhalyavar

Pariksha Paas Zhalyavar

Pariksha Paas Zhalyavar Image

Pariksha Paas Zhalyavar,
Aai: Devachi Krupa
Sir: Majhya Mehantimule
Baba: Mulga Konacha Aahe
Mitra: Chal Ek Beer Maru…
Pan
Napas Zhalyavar
Aai: Mobilecha Parinam
Sir: Vargat Laksh Nahi
Baba: Aaiche Laad
Mitra: Chal Ek Beer Maru…
Sagle Badltat Pan Mitra Badlat Nahit…