Tag: Pata Hai Hame Pyar Karna

Sirf Tumse Payaar Kiya Hai

Pata Hai Hame Pyar Karna
Nahi Aata Magar,
Jitna Bhi Kiya Hai Sirf
Tumse Kiya Hai…