Tag: Pati Phonevar Baykola Vicharto

Pati Phonevar Baykola Vicharto

Pati Phonevar Baykola Vicharto :- Jevayala Kaay Banvale Aahe
Patni Phonevar Chidun Sangte :- Vish !
.
.
.
Pati :- Jevun Jhop Mala Yayla Ushir Honar Aahe…