Tag: Patni: Somvar Kharedi

Patni: Somvar Kharedi

Patni: Somvar Kharedi Image

Patni: Somvar Kharedi
Mangalvari Hotel
Budhvari Firayla
Guruvari Picturela
Shanivari Picnic
Kiti Mast Maja Na…!

Pati: Hona Aani Ravivari Mandir
Patni: Kashala?
Pati: Bhik Magayla…!