Tag: Paus Jast Aslyamule Krupaya Mulini

Pavsamule Breakup Hovu Shakto

Paus Jast Aslyamule Krupaya Mulini,
Shakyato Gharabaher Padu Naye..
Karan Pavsamule ‘MAKE UP’ Utarala Tar,
‘BREAK UP’ Hou Shakto…