Tag: Phul Bankar Kya Jeena

Pathhar Banker Jio

Phul Bankar Kya Jeena,
Murjha Gaye To
Masalkar Phenk Diye Jaoge..
Pathhar Banker Jio,
Kabhi Tarashe Gaye to
Bhagwan Kahlaoge…