Tag: Pinkila Baghayla Ek Mulga Yeto

Pinkila Baghayla Ek Mulga Yeto

Pinkila Baghayla Ek Mulga Yeto Image

Pinkila Baghayla Ek Mulga Yeto,
Mulga: Tu Disayala Sundar Aahesh…
Pinki: Dhanywad!
Mulga: Pan Tujhya Bapachi Laayaki Aahe Ka Malaa Car Denyachi?
Aata Matra Aaplya Pinkichi Jaam Satkate,
Pinki: Majhya Bapachi Laayaki Tar Viman Dhyachi Aahe,
Pan Tujhya Baapachi Laayki Aahe Ka Vimaantal Banvayachi…