Tag: Prashna Sutnyasarkha Asel Tar

Kalji Karun Kaay Upyog

Prashna Sutnyasarkha Asel Tar,
Kalji Karnyasarkhe Kaay?
Aani To Sutat Nasel Tar,
Kalji Karun Kaay Upyog…??