Tag: Prashnsa

Prashnsa Vah Hathiyar Hai

“Prashnsa
Vah Hathiyar Hai,
Jisase Shatru Bhi Mitra
Banaya Ja Sakta Hai…”