Tag: Prasnnatecha Saaj Ghevu

Gudhipadvyachya Man Purvak Shubhechha

Gudhipadvyachya Man Purvak Shubhechha GUDI PADWA STATUS MARATHI Image

Prasnnatecha Saaj Ghevun,
Yave Nav Varsh!
Aaplya Jeevnaat Nandave,
Sukh, Samadhan, Samruddhi Aani Harsh!!
Gudhipadvyachya Man Purvak Shubhechha…