Tag: Pratyek Manushyachya Aayushatil Pahili

Ho Puri Dil Ki Kwahish Aapki

Pratyek Manushyachya Aayushatil Pahili
Bear Aani Pahile Cigarette Swatachya
Paishani Vikat Ghetlele Naste…