Tag: Pratyek Varsh Kase

Navin Varshasathi Khup Khup Shubhechha

Pratyek Varsh Kase
Pustakasarkhach Aste Na!
365 Divsanch!!
Jas nav Paan Paltu
Tas Nav Milat Jate..
Kadhi Manamadhe Rahilele
Purn Hovun Jate..
Nave Paan, Nava Divas,
Navi Swapne, Navi Dhyeya,
Navya Aasha, Navya Disha,
Navi Manse, Navi Naati,
Nave Yash, Nava Aanand.
Kadhi Apurn, Kadhi Sampurn,
Nava Harsh, Nave Varsh…!
Ya Sundar Varshasathi
Tumha Sarvanna Khup Khup Shubhechha!