Tag: Pratyekala Have Aste Ek Aakash

Vastu Shanti Invitation In Marathi

Pratyekala Have Aste Ek Aakash,
Unch Bharari Ghenyasathi..
Paratyekala Hav Aste Ek Ghar,
Sandhyakali Parat Yenyasathi…

Shri Krupekarun Amhi Navin Bandhlelya Vastucha,
Vastu Shanti Samarabh XX Var Dinank XX Roji Karnyache Yojile Ahe,
Tari Ya Mangal Prasangi Aapli Upasthiti Prathaniya Aahe…

Aaple Swagatoutsuk: