Tag: Prem Aahe Tujhyavar

Tu Phakt Majhich Raha

Tu Phakt Majhich Raha PREM CHAROLI MARATHI Image

Prem Aahe Tujhyavar,
Kiti Vela Sangu?
Tu Phakt Majhich Raha,
Aankhi Kay Magu…?