Tag: Prem Aso Va Maitri

Prem Aso Va Maitri

Prem Aso Va Maitri Image

Prem Aso Va Maitri,
Jar Hrudayapasun Keli Tar,
Tyachyashivay Aapan
Ek Minute Pan Rahu Shakat Nahi…