Tag: Prem Ha Asa Khel Aahe

Prem Ha Asa Khel Aahe

Prem Ha Asa Khel Aahe,
Jeev Lavun Khelala Tar,
Doghe Pan Jinktat Pan,
Ekane Maghar Ghetli Tar,
Dhoghe Pan Hartat…