Tag: Prem He Tevhach Tikte

Prem He Tevhach Tikte

Prem He Tevhach Tikte LOVE STATUS MARATHI Image

Prem He Tevhach Tikte
Jevha Te Doghanahi Hav Aste
Mag Te Tikavnyasathi
Doghe Bhandtatahi Aani
Doghe Samjunahi Ghetat…