Tag: Prem Kadhi Pahile Naste

Prem Phakta Prem Aste

Prem Phakta Prem Aste LOVE STATUS MARATHI Image

Prem Kadhi Pahile Naste,
Aani Kadhi Shevatche Naste,
Karan Prem Kevhahi Hou Shakte,
Karan Prem Fakt Prem Aste…