Tag: Prem Mansavar Kara Tyachya Savayinvar Nahi

Natya Peksha Mothe Kahich Nahi

Natya Peksha Mothe Kahich Nahi RELATION SMS MARATHI Image

Prem Mansavar Kara Tyachya Savayinvar Nahi,
Naraj Vha Tyachya Bolnyavar,
Pan Tyachyavar Nahi,
Visra Tyachya Chuka Pan Tyala Nahi,
Karan Natya Peksha Mothe Kahich Nahi…