Tag: Prem Tujhyavar Khup Kele

Tula Sangu Shaklo Nahi

Prem Tujhyavar Khup Kele,
Pan Tula Sangu Shaklo Nahi..
Tu Ekti Astana Suddha,
Premacha Hokar
Magu Shaklo Nahi…