Tag: Prem Tyachyavar Kara

Prem Tyachyavar Kara

Prem Tyachyavar Kara BREAKUP STATUS MARATHI Image

Prem Tyachyavar Kara,
Jyache Hruday Aadhich Tutlele Aahe,
Karan Hruday Tutnyache Dukh,
Tyachya Itke Kunalach Mahit Naste…