Tag: Premane Jodaleli Char Manse

Premane Jodaleli Char Manse

Premane Jodaleli Char Manse Image

Premani Jodaleli Char Manse,
Aani Tyasathi Lagnare Don God Shabd,
He Vaibhav Jyachya Javal Aahe Toch Khara Shrimant…