Tag: Premi Aur Dost Me Kya Fark Hai ?

Premi Aur Dost Me Kya Fark Hai ?

Premi Aur Dost Me Kya Fark Hai ? Image

Premi Aur Dost Me Kya Fark Hai ?
Premi Kehta Hai,
Tumhe Kuch Ho Jaye To Mai Zinda Nahi Rahunga…
Aur Dost Kehta Hai,
Jab Tak Mai Zinda Hu Tumhe Kuch Nahi Hone Dunga…