Tag: Priy Maitrinino

Monsoon Status Marathi

Priy Maitrinino,
Pavsaat Jast Bhiju Naka..
Karan Science Ase
Sangate Ki Sakhar Panyat Virghalte,
Aani Tumhi Tar Sakhrepeksha God Aahat…
Happy Monsoon!