Tag: Punha Ek Navin Varsh Punha Ek Navin Aasha

Marathi Happy New Year Message

Marathi Happy New Year Message Image

Punha Ek Navin Varsh, Punha Ek Navin Aasha,
Tumchya Kartutvala Punha Labho Ek Navi Disha,
Navi Swapne, Navi Kshitije, Sobat Majhya Navya Shubhechha…