Tag: Pur Aala Army Bolwa

Pramukh Pahune Mhanun Nete Nako

Pur Aala Army Bolwa..
Bhukamp Aala Army Bolwa..
Atireki Aala Army Bolwa..
Porga Bor Madhe Padla Army Bolwa..
Mag 15 August, 26 January Chya Karyakramat Pramukh Pahune Mhanun Nete Kashala Bolavata…???
Army Ch Bolwa Ki…!
Patale Tarch Share Kara…