Tag: Raha Tu Kutehi

Raha Tu Kuthehi Pan Sukhi Raha

Raha Tu Kutehi,
Pan Jap Matra Swatala..
Aadoshala Ubhe Rahun,
Pahin Mi Tujhya Sukhala…